Vietnamese English

Danh sách xe hàng tại Hapulico 85 Vũ trọng phụng

Ngày đăng tin: 12:08:20 - 06/10/2018 - Số lần xem: 6367
- Danh sách xe hàng tại Hapulico Vũ trọng phụng - Danh sách nhà xe Hapulico sắp xếp theo tên nhà xe . - Danh sách nhà xe Hapulico sắp xếp theo tuyến
I. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tên nhà xe
STT Tên Nhà Xe Tuyến xe Số ĐT Giờ xe chạy
1 Anh Chi Hà Nội ↔ Bắc Giang 0913.257.681 13h15′
2 Anh Đức Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang ↔ Lạng Sơn 0246.680.2980 12h
Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0971.578.080 11h30′
Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0834.622.280 12h15′
3 Đông Hải Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0387.854.155 12h30′
4 TW 25 Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0963.523.188 – 0949.822.219 11h40′
5 Tuấn Hùng Hà Nội ↔ Sơn Tây 0936.283.166 11h30′
6 Linh Hoạt Hà Nội ↔ Sơn Tây 0984.258.889 12h30′
7 Bảo Quốc Tuấn Hà Nội ↔ Sóc Sơn ↔ Thái Nguyên 0946.715.247 – 0967.517.559 12h10′
8 Thành Đạt Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0985.509.578 – 0979.313.492 12h
9 Cường Hương Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0888.101.962 13h30′
0944.841.964
0834.357.455
10 Cường Dũng Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0905.691.868 13h30′
094.710.7168
11 Thái Vinh Hà Nôi ↔ Việt Trì 0976.092.665 13h30′
12 Đức Thành Hà Nội ↔ Việt Trì 0965.858.829 13h15′
13 Minh Khang (A. Dũng) Hà Nội  ↔ Hải Dương ↔ Hải Phòng 0987.980.073 12h30′
0979.607.180
14 Hường Hạ Hà Nội ↔ Hải Dương 0904.018.824 – 0983.941.363 12h30′
15 Trung Anh Hà Nội ↔ Hải Dương 0906.133.005 11h45′
16 Hoàng Quý Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0919.254.798 – 0989.251.545 13h15′
17 Tân Cả Lợi Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0915.004.724 11h20′
18 Hồng Long Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0913.509.019 12h30′
Hà Nội ↔ Quảng Ninh 11h50′
19 Nhật Nam Hà Nội ↔ Tuyên Quang 0946.945.886 – 0976.658.197 12h10′
20 Phố Hiến Hà Nội ↔ Hưng Yên 0982.657.178 – 0983.622.579 13h
21 Phương Linh Hà Nội ↔ Hưng Yên 0963.871.618 12h15′
22 Thanh Bình Hà Nội ↔ Hưng Yên 037.544.5755 12h
23 Thanh Dũng Hà Nội ↔ Hưng Yên 0985.303.018 – 0346.683.868 12h15′
24 Tín Thành Express Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0904.699.747 – 0902.264.959 11h30′
0968.764.429
Hà Nội ↔ Điện Biên 0914.335.253 15h
25 Trọng Khánh Hà Nội ↔ Hải Phòng 0912.412.181 11h
Cẩm Phả ↔ Hạ Long 11h
Uông Bí ↔ Đông Triều 11h
26 Dư Lệ Hà Nội ↔ Hải Phòng 0936.866.225 11h30′
27 Cường Thảo Hà Nội ↔ Chợ Xồm ↔ Kim Bài ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Chợ Bến ↔ TT Thanh Hà 0976.330.808 12h40′
29 Xe A-Z Hà Nội ↔ Nam Định 0913.290.516 13h30′
30 Đắc Hùng Hà Nội ↔ Nam Định 0943.650.136 – 0946.045.681 13h45′
0918.720.566
31 Trường An Hà Nội ↔ Phủ Lý ↔ Nam Định ↔ Thái Bình 0914.408.889 – 0918.010.245 12h20′
32 Hưng Thành Hà Nội ↔ Thái Bình 0356.085.070 11h30′
34 Minh Quân Hà Nội ↔ Ninh Bình 0916.426.565 – 0912.501.850 12h15′
35 Anh Ca Hà Nội ↔ Hòa Bình 0338.098.868 13h10′
36 Hệ Trọng Hà Nội ↔ Yên Bái 0975.588.925 – 0947.445.289 13h20′
37 Đức Thịnh Hà Nội ↔ Tuyên Quang ↔ Hà Giang 0915.952.775 12h20′
38 Tuấn Mập Hà Nội ↔ Bắc Giang 0366.036.888 12h15′
39 Mỹ Á Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0969.186.909 – 0961.526.525 12h
40 Yên Biên Hà Nội ↔ Hà Giang 0983.110.118 13h40′
41 Thanh Dũng Hà Nội ↔ Hưng Yên 0346.683.868 12h15′
42 Nam Bình Hà Nội ↔ Ninh Bình 0912.910.091 11h30′
43 Diện Vân Hà Nội ↔ Tuyên Quang 0982.517.627 12h15′
44 Lợi Hà Hà Nội ↔ Đông Anh ↔ Sóc Sơn 0976.773.568 13h
45 Hà Gia Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0981.199.618 12h
46 Hà Thanh Hà Nội ↔ Bắc Ninh 0963.258.768 11h30′
47 Đức Thành Hà Nội ↔ Phú Thọ 0965.858.829 13h15′
48 Huy Đông Hà Nội ↔ Yên Bái 0911.786.687 13h15′
49 Bồ Câu Hà Nội ↔ Nghệ An 0868.969.055 16h
         
II. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến
STT Tỉnh Tên nhà xe Số ĐT Giờ xuất bến
1 Hưng Yên Thanh Bình 0375.445.755 12h
Phương Linh 0963.871.618 12h15′
Thanh Dũng 0346.683.668 12h15′
Phố Hiến 0983.622.579 13h
2 Bắc Kạn A Zin (xe Thanh Bình) 0364.517.662 11h45′
Hồng Long 0989.192.472 11h
3 Việt Trì Thái Vinh 0988.300.215 13h30′
Đức Thành 0965.858.829 13h15′
4 Vĩnh Phúc Cường Hương 0944.841.964 13h30′
Cường Dũng 0905.691.868 11h30′
0947.107.168
5 Tuyên Quang Nhật Nam 0976.658.197 12h10′
6 Hà Giang Nhật Nam 0976.658.197 12h10′
7 Thanh Hóa Hoàng Quý 0919.254.798 11h55′
Tân Cả Lợi 0915.004.724 11h20′
8 Bắc Ninh Xe A Chi 0913.257.681 13h15′
Hải Hà / Đông Hải 0384.449.936 12h30′
9 Bắc Giang Xe A Chi 0913.257.681 13h15′
Hải Hà / Đông Hải 0384.449.936 12h30′
Anh Đức 0979.607.180 12h
10 Hòa Bình Anh Ca 0338.098.868 13h10′
11 Thái Bình Hưng Thành 0966.529.456 11h30′
Trường An 0918.010.245 12h20′
12 Hải Dương Trọng Khánh 0912.412.181 11h
Trung Anh 0906.133.003 11h45′
Trung Nguyên 0986.103.834 13h45′
13 Thái Nguyên Thành Đạt 0979.313.492 12h
Hồng Long 0989.192.472 12h15′
Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 12h10′
14 Yên Bái Hệ Trọng 0386.651.438 13h20′
15 Quảng Ninh Trọng Khánh 0912.412.181 11h
Anh Đức 0979.607.180 11h30′
Tín Thành 0904.699.747 11h30′
16 Lạng Sơn Anh Đức 0979.607.180 12h
17 Nam Định Đắc Hùng 0918.720.566 13h45′
Trường An 0918.010.245 12h20′
A Tuấn AZ 0913.290.516 13h30′
18 Hà Nam Đắc Hùng 0918.720.566 13h45′
19 Phủ Lý Trường An 0918.010.245 11h45′
20 Sơn Tây Linh Hoạt 0984.258.089 12h30′
21 Hải Phòng Dư Lệ 0904.337.588 11h20′
Hồng Long 0989.192.472 11h50′
Minh Khang 0979.607.180 11h30′
22 Ninh Bình Nam Bình 0912.910.091 11h30′
Minh Quân 0916.426.565 12h15′
23 Sóc Sơn Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 12h10′
24 Nghệ An Bồ Câu 0868.969.051 16h00′

Các tin khác

Nhận xét


Viết nhận xét

Họ và tên:


Email:


Nhận xét của bạn:

Nhập mã số xác nhận bên dưới: