Hotline 24/7: 04.3991.2929 - 0946.897.837
Vietnamese English

Download báo giá

STT Tên thiết bị Catalog sản phẩm Download Báo giá

1

Kiểm soát ra vào F18  

Download Phần mềm chấm công nhân viên

Báo giá kiêm soát bằng vân tay F18 ( Khoa chot )

Báo giá kiểm soát bằng vân tay F18 ( Khoa hut tu )

2 Máy chấm công X628C  

Báo giá máy chấm công X628C

Báo giá máy chấm công X628C ( Vân tay và thẻ từ )

3 Thiết bị Soyal Ar 725E Download catalog soyal Ar 725E

Báo giá thiết bị kiểm soát Soyal Ar 725E ( Khóa thả chốt )

Báo giá thiết bị kiểm soát Soyal Ar 725E ( khóa hút từ )

4 Thiết bị Soyal Ar 721H Download catalog soyal Ar 721H Download báo giá soyal Ar 721H
5 Thiết bị Soyal Ar 723H Download catalog soyal Ar 723H Download báo giá soyal Ar 723H
6 Thiết bị Soyal Ar 725H Download catalog soyal Ar 725H Download báo giá soyal Ar 725H
7 Thiết bị Soyal Ar 829E Download catalog soyal Ar 829E Download báo giá soyal Ar 829E
8 Thiết bị Soyal Ar 757H Download catalog soyal Ar 757H Download báo giá soyal Ar 757H
9 Thiết bị Soyal Ar 331H Download catalog soyal Ar 331H Download báo giá soyal Ar 331 H
10 Thiết bị Soyal Ar 327H Download catalog soyal Ar 327H Download báo giá soyal Ar 327H
11 Thiết bị Soyal Ar 321H Download catalog soyal Ar 321H Download báo giá soyal Ar 321H
12 Thiết bị Soyal Ar 727H Download catalog soyal Ar 727H Download báo giá soyal Ar 727H
13 Thiết bị IDteck IP100R Download catalog IDteck IP100R  
14 Khóa thả chốt YLI YB 100+ Download catalog khóa thả chốt YLI YB100+  
15 Khóa điện từ YLI YM 280LED Download catalog Khóa điện từ YLI YM 280LED  
16 Khóa điện từ YLI YM60 Download catalog Khóa điện từ YLI YM60  
17 Khóa điện từ YLI YM 750LED Download catalog Khóa điện từ YLI YM 750LED