Vietnamese English

Khái niệm về kiểm soát ra vào, kiểm soát ra vào để làm gì?

Ngày đăng tin: 09:44:19 - 26/09/2016 - Số lần xem: 1016

Khái niệm về kiểm soát ra vào.

Kiểm soát ra vào hay tiếng anh gọi là Access control được hiểu là cách quản lý quyền truy cập một hệ thống thiết bị hoặc quản lý truy cập ra vào cửa tại một khu vực nào đó cần độ bảo mật hoặc các khu vực quan trọng cần quản lý…

Quản lý việc truy cập là người dung muốn truy cập vào-ra một hệ thống thiết bị, hoặc một khu vực quan trọng cần độ bảo mật thì phải trình báo (Khai báo) các thông tin trước khi được cấp quyền truy cập. Các thông tin khai báo có nhiều dạng, tùy vào cách kiểm soát truy cập mà thông tin khai báo được mã hóa để phân quyền truy cập cho người dung.

Kiểm soát ra vào để làm gì?

kiểm soát ra vào hiện nay được ứng dụng hầu hết trong tất các các lĩnh vực: An ninh, kinh tế, ngân hàng, hang không, khoa học, công nghiệp, trong xây dựng, nghiên cứu, bảo vệ…,  Câu hỏi đặt ra là tất cả các lĩnh vực đó kiểm soát ra vào để làm gì? Mục đích là quản lý giám sát đảm bảo an ninh cho hệ thống thiết bị, hoặc khu vực cần bảo mật… , ngoài ra kiểm soát ra vào còn hạn chế được các lãng phí không cần thiết cho các nhà quản lý.

Sơ đồ lắp đặt kiểm soát cửa ra vào văn phòng


Các tin khác